BUURTNIEUWS Literatuurwijk Almere:

Wij staan op de inloopavond voor geïnteresseerden voor vrijwilligerswerk in de buurt / Almere. 2 maart in buurtcentrum 'het Boegbeeld', Literatuurwijk, Almere, tegeover de Vomar supermarkt. De banners zijn er klaar voor. Maak kennis met vrijwilligerswerk in je eigen buurt!

Naschoolse opvang

Ons Huis is een ActiviteitenCentrum voor kinderen met een beperking.

Door middel van allerlei, meestal creatieve activiteiten wordt er in huiselijke sfeer gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid, de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en uiteindelijk, voorbereiding op een dagbestedings- en/of woonplek.

Het ActiviteitenCentrum biedt een veilige omgeving waar kinderen van 6 tot 18 jaar, na schooltijd in alle rust kunnen oefenen in sociale vaardigheden en het aangaan van vriendschappelijke relaties, in een andere omgeving dan school. De kinderen ervaren geen werk- of prestatiedruk. De sfeer is gemoedelijk en door de kleine groepen is er veel aandacht voor het individuele kind. Er wordt geluisterd naar het kind en gereageerd op zijn of haar persoonlijke behoeften. Zorgzaam zijn en geduldig werken zijn hierbij onmisbare kwaliteiten waar ieder van onze begeleiders over beschikt. Ervaren begeleiders die werken vanuit de behoefte van het kind, hebben ervoor gezorgd dat het ActiviteitenCentrum een stabiele plek ingenomen heeft op de zorgkaart van Almere. En dat al 10 jaar lang! (2019)

Er zijn voor de naschoolse activiteiten nog enkele plaatsen vrij op elke werkdag van de week.

Ook op studiedagen, in vakanties en crisissituaties bieden wij voor onze cliènten de oplossing.

Heeft u nú vragen, bel dan Connie Fransz tijdens kantooruren 06-18093730


Dagbesteding

Naai- en borduuratelier

'Dynamiek'

Sinds begin 2019 is atelier Dynamiek onderdeel van Ons Huis. Het naai- en borduuratelier bestaat inmiddels 10 jaar (2019) en is onder leiding van Jacqueline de Gast. Hier kunnen mensen met een beperking vanaf 18 jaar terecht voor dagbesteding. Binnen dit niet commerciele project maken de deelnemers poppen, tassen, knuffels, schorten en allerlei andere leuke dingen van textiel. Hiervoor beschikt Dynamiek over 6 naaimachines en een geavanceerde borduurmachine. Met de borduurmachine is het mogelijk op kleding, badstof of andere textiel, logo's en andere fraaie plaatjes te borduren. Wij doen dit ook in opdracht van derden. Zelfs een eigen ontwerp is mogelijk. Voor vervoer van- en naar het project zetten we eigen busjes in. De professionele begeleiding binnen ons Naai- en borduuratelier is in handen van Jacqueline de Gast.

Er zijn voor Dynamiek borduur- en naaiatelier op elke werkdag nog plaatsen vrij.

Heeft u nú vragen, bel dan Jacqueline de Gast tijdens kantooruren op dinsdag, woensdag of donderdag 06-18093730 (de andere dagen neemt Connie de telefoon op)


Dagbesteding

Schilderatelier

'Dynamiek'

Ons aanbod is uitgebreid met een teken- en schilder werkplaats voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar. De dagelijkse begeleiding is op dit moment in handen van Majeed Saeeyan en Connie Fransz. De locatie is in de 'Eerste Academie voor beeldende kunstvorming voor mensen met een beperking' in Almere. De academie stelt zich ten doel de deelnemers actief te laten deelnemen aan het maken van 'Outsider Art'. Het adres vindt u onderaan deze pagina. Majeed is een gerespecteerd schilder, multi disciplinair kunstenaar en geschoold leraar. Hij is al jaren actief als begeleider in een schilderatelier voor mensen met een beperking. Ook cliènten met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn op 'Dynamiek' welkom. Binnen dit project kunnen de deelnemers bezig zijn eigen creaties te schilderen en te tekenen, onder professionele begeleiding. De werken worden eens per jaar tentoongesteld aan het grote publiek. Ook een vorm van 'kunstuitleen' voor deze werken zit nog in de pijplijn.

Er zijn voor ons schilder- en tekenatelier nog plaatsen vrij op elke werkdag van de week.

Heeft u nú vragen, bel dan Connie Fransz tijdens kantooruren 06-18093730 of Majeed Saeeyan 06-46441002Kortdurend verblijf

Vanaf medio 2020 organiseren we 'logeerweekenden' in het kader van respijtzorg en ontlasten van ouders- / verzorgers en natuurlijk broers en zussen.

Meer info volgt te zijner tijd.

Lees meer

Over Connie

Oprichter en zorgcoördinator Stichting Ons Huis


Ik ben geboren in het bos van Leersum op de Utrechtse heuvelrug. Hier, in mijn lagere school periode, is de basis gelegd voor mijn liefde voor de natuur en spelen met materialen die de natuur geeft. Werken met kinderen is mij met de paplepel ingegoten. Al op 14-jarige leeftijd begeleidde ik jonge kinderen bij de handwerkles, organiseerde ik kinderfeestjes en verzon ik zelf bordspellen. Via Friesland en Groningen belandde ik uiteindelijk met mijn gezin in 1998 in Almere. Als schildermoeder, overblijfjuf, knutselmoeder e.d. en natuurlijk moeder van mijn eigen kinderen met wie ik naar hartelust thuis knutselde, werd ik door een goede Turkse vriendin op het traject van het creatief begeleiden van kinderen met een beperking gezet. De oprichting van Stichting Ons Huis in 2009 was het logische gevolg hiervan. Door mijn ervaring met kinderen in het algemeen en mijn eigen ervaring als moeder van een zoon met ASS en CMT, in het bijzonder beschik ik over een goede basis van waaruit ik kinderen kan begeleiden. Ik ben HBO-geschoold op het gebied van creatieve therapie voor kinderen en heb een coachings traject gevolgd voor het begeleiden van kinderen met een beperking. Ik werk volledig vanuit mijn gevoel en reageer op de behoeften die ik bij de kinderen signaleer. Met liefde, zorg, aandacht en geduld, heb ik de afgelopen tien jaar een hele schare kinderen begeleid van de na-schoolse opvang naar o.a. dagbesteding. Schilderen, tekenen en muziek zijn mijn passies die ik ook gebruik bij het contact maken met kinderen op emotioneel niveau, mocht de situatie daarom vragen.

Over Jacqueline

Oprichter en begeleider naai- en borduuratelier 'Dynamiek'


Ik ben moeder van 5 dochters waarvan 1 dochter met het Syndroom van Down. Toen zij van de Aventurijn kwam konden we geen geschikte leuke werkplek vinden. Voor mij staat voorop dat als je naar je werk gaat, je daar met plezier naar toe moet gaan. Daar naar uit moet kijken. Ook vind ik het belangrijk dat wat je daar doet zinvol is. Dat je iets leert of iets maakt dat je zelf leuk vind of waar anderen blij van worden. Daarnaast moet je ergens kunnen werken waar je jezelf kunt zijn en blijven wie je bent. Je geborgen en begrepen voelen is een basis voor de ontwikkeling van ieder mens. Met deze uitgangspunten in mijn achterhoofd ben ik 10 jaar geleden mijn eigen naai-atelier voor mensen met een beperking gestart, met mijn dochter als eerste cliènt. Begin 2019 is het naai-atelier onderdeel geworden van stichting Ons Huis. Connie en ik bleken dezelfde visie en veel raakvlakken te hebben. Op het naai-atelier hebben we een professionele borduurmachine en borduren we namen en logo’s op handdoeken, slabbers, badcape’s etc. Voor de mensen die op het naai atelier werken is borduren een leuke afwisseling en toevoeging. We naaien voornamelijk tasjes, kussens, verjaardags slingers en knuffels. Ik ben zo een beetje tussen de borduurmachines geboren, mijn vader had vroeger een borduuratelier in Amsterdam. Na mijn middelbare school heb ik de opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk gedaan. Het werken met mensen met een beperking is voor mij een feestje.

Over Majeed

Begeleider 'Dynamiek', tekenen en schilderen


Multidisciplinair kustenaar, Leraar en begeleider. In 2018 én 2020 ontvanger van de Growing Green Cities speld voor zijn verdienste als voorloper op gebied van hergebruik van leer (voor geweldige tassen) en andere materialen.


Vul in voor meer informatie